Chính Sách Bảo Mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

MB Store tôn trọng sự riêng tư và cam kết sẽ bảo mật những thông tin cá nhân của khách hàng. Khi khách hàng đăng ký tài khoản trên website mbwatch.vn thì điều đó được hiểu là khách hàng đã chấp nhận các điều khoản và điều kiện của mbwatch.vn đưa ra liên quan tới vấn đề bảo mật thông tin cá nhân. Dưới đây là những cam kết bảo mật mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

Các thông tin thu thập thông qua website mbwatch.vn nhằm mục đích:

(i) Hỗ trợ và giải đáp các thắc mắc của khách hàng khi mua sản phẩm của mbwatch.vn

(ii) Cung cấp cho khách hàng thông tin mới nhất trên website mbwatch.vn

(iii) Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng.

(iv) Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm của mbwatch.vn.

Khi khách hàng thực hiện giao dịch hoặc đăng ký mở tài khoản tại mbwatch.vn, khách hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết như: Họ tên, Email, Mật khẩu đăng nhập.

Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. MB Store không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo

2. Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân:

MB Store thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách hàng với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của Chính sách bảo mật này.

Khi cần thiết, MB Store có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với khách hàng dưới các hình thức như: gởi thư ngỏ, thư cảm ơn, thông tin về kỹ thuật và bảo mật… Quý khách hàng có thể nhận được thư định kỳ cung cấp thông tin sản phẩm mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu Quý khách hàng đăng kí nhận email thông báo.

3. Chia sẻ thông tin cá nhân:

Ngoại trừ các trường hợp về sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trong Chính sách bảo mật này, MB Store cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của Quý khách hàng ra ngoài.

MB Store có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của Quý Khách hàng trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau:

(i) Khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật;

(ii) Trong trường hợp mà việc tiết lộ đó sẽ giúp MB Store bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật.

4. Truy xuất thông tin cá nhân: 

Bất cứ thời điểm nào, Quý khách hàng cũng có thể truy cập và chỉnh sửa những thông tin cá nhân của mình theo các liên kết thích hợp mà MB Store cung cấp.

5. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng thực hiện hủy bỏ. Các trường hợp còn lại, thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ trên máy chủ của mbwatch.vn.

6. Thay đổi về chính sách:

MB Store có thể sẽ sửa đổi nội dung Chính sách bảo mật này khi xét thấy cần thiết và cập nhật công khai.

Đăng kí nhận tin